Ber regjeringa stille opp: - Frøya er et distriktseventyr

PR-topp Bjarne Håkon Hanssen står i bresjen for Frøyas kamp for rømningstunnel. Han ber den nye regjeringa om å se på tunnelsaken.

Bjarne Håkon Hanssen leder tunnelprosjektet igangsatt av Frøya næringsforum, som innleid konsulent fra PR-byrået Kruse Larsen. Han er også nestleder i styret i Frøya næringsforum.   Foto: Vidar Ruud

- Hvis den nye regjeringa er veldig opptatt av distriktspolitikk, bør de se nærmere på de utfordringene Frøya har, sier Bjarne Håkon Hanssen.