Her vil Høyre ha ny sentrumsskole i Trondheim

En helt ny sentrumsskole med spesialsatsing på realfag blir en realitet hvis Høyre får viljen sin. Det kan også bety nye lokaler for Prinsen kino og Vitensenteret.

Høyres Trygve Bragstad kan ikke forstå at ingen tidligere har sett på denne plassen - mellom Prinsen kino og Kalvskinnet skole - som alternativ til sentrumsskole.   Foto: Kim Nygård

– Se på denne plassen. Her kan det brukes 12 mål til en ny fullverdig sentrumsskole og vitensenter. Det blir perfekt.