Trondheim om omstridt IT-prosjekt: Skyhøy gevinst

Kommunene i Trøndelag vil spare seg så mye ekstraarbeid på å innføre Helseplattformen, at de vil ha nedbetalt hele investeringen på fem år. Det hevder en fersk beregning fra Trondheim kommune.

Wenche Dehli, direktør for helse- og velferd i Trondheim, sier gevinstene for Helseplattformen vil være store for kommunene i Trøndelag og Trondheim.   Foto: Morten Antonsen

Det har lenge vært uklart hva kommunene i Midt-Norge kan spare i kroner og øre på å innføre det omstridte datasystemet Helseplattformen, som er blitt kritisert for å være dyrt og usikkert.