Sammen med blankt avslag på Fosen Vinds vindkraftløsning:

- Et forsøk på omkamp mot Høyesterett

Fosen Vind har foreslått at de kan søk på nytt om utbygging av vindkraftverkene Roan og Storheia. Dette blir blankt avvist av samenes advokat Andreas Brønner.

Samene på Fosen fikk vindkraftutbygingen på Storheia prøvd i Høyesterett- og vant frem. Her Tom Mathias Jåma , John Kristian Jåma og lederen av driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma  Foto: Kim_Nygaard

- Høyesterett har allerede avgjort saken etter svært grundig behandling. Jeg legger til grunn at Fosen Vinds forsøk på å få til «en omkamp» om det Høyesterett har avgjort blir avvist, sier Brønner.