Foreslår gigahopp i p-avgiften: - Dobbelstraff. Helt uaktuelt

Færre parkeringsplasser i Trondheim fører til mindre inntekt. Derfor foreslås det en økning i p-avgiften på 30 prosent. Det - og andre forslag - skaper sterke reaksjoner.

Kommunedirektør Morten Wolden presenterte budsjett for 2022 og økonomiplan de neste tre årene. Flere av forslagene får politikerne til å reagere.  Foto: Morten Antonsen

– Å øke avgiftene for å dekke inn tapet som følge av nedgang i antall parkeringsplasser er en uhørt dobbeltstraff for de som er avhengige av bilen. Det kan være svært negativt for Midtbyen.