MDG: Vindturbinene på Storheia og i Roan må fjernes

Vindkraftverkene må rives og veiene må tilbakeføres til naturen. Det mener MDG er den eneste mulige konsekvensen av høyesterettsdommen sist uke.

Storheia: Slik ser det ut i vindkraftanlegget på Storheia på Fosen. MDG mener turbinene må bort og andre inngrep må repareres.   Foto: Mariann Dybdahl

Mandag 11. oktober falt avgjørelsen i Høyesterett. Dommen slår fast at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverker på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, og at konsesjonen for disse kraftverkene er ugyldige.