Slakter domstol-reversering: - Dette virker lite gjennomtenkt

Øverste leder i Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø, ber trønderske kommuner droppe reverseringa den nye regjeringa ønsker.

Sorenskriver Leif Otto Østerbø ved en tidligere anledning.   Foto: Jens Petter Søraa

- Nå må domstolen få lov til å jobbe i fred, sier sorenskriver Leif Otto Østerbø.