Trondheimsbudsjettet

Sparer på de minste: Torstein (snart ett år) er budsjettaper

Desemberbarnet Torstein (11 mnd) er født fire dager for seint til å få barnehageplass i år, og sjansene hans for barnehage minsker ytterligere med forslaget til kommunebudsjett for 2022. Der foreslås flere kutt og utsettelser som vil ramme de yngste.

Lille Torstein rammes av forslaget til kommunebudsjett for Trondheim kommune.  Foto: Morten Antonsen

Trondheim kommune forventer å ha 881 millioner kroner i det såkalte disposisjonsfondet ved utgangen av året i år - og legger opp til å gå med større overskudd de fire neste åra enn det Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har anbefalt.