Mener domstol-leder går for hardt ut: - Han kupper prosessen

Et utspill fra lederen i Trøndelag tingrett skaper reaksjoner hos ordførere han trenger å bli enig med.

Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein og Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) reagerer på et utspill fra sorenskriveren i Trøndelag.  

En av grepene den nye regjeringa har varsla, er å reversere Høyre-regjeringas domstol-reform.