Nord universitet:

Levanger får nytt utdanningstilbud

Nord universitet utvider i Trøndelag. Universitetet ønsker 60 nye studieplasser i sosialt arbeid fra høsten 2022.

  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

I dag har Nord universitet vernepleierutdanning på Levanger. Bodø har utdanning i sosialt arbeid og barnevern. Nå ønsker Nord universitet å utvide med et fagmiljø i sosialt arbeid på Levanger.

I første omgang er planen å tilby 60 studieplasser i et bachelorstudium i sosialt arbeid med mulighet for å utvide med en masterutdanning. I tillegg ser universitetet for seg å etablere et forskningsmiljø på Levanger innenfor fagmiljøet barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

LES OGSÅ: Regjeringa berger høyskolen i Nesna

Behov for flere sosialarbeidere

I saksdokumentene til styremøtet ved Nord universitet førskommende torsdag, står det at det er stort behov for slik utdanning. Både Nord universitet og NTNU må avvise svært mange søkere til studiene sine i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Det er er behov for 60 nye studieplasser for å avhjelpe samfunnets behov for sosialfaglig kompetanse, heter det i styrepapirene.

NAV-reformen, Samhandlingsreformen, endringene i helse og omsorgssektoren i kommunene, inkluderingen av elever med spesielle behov i skolen og barnehage og de mange konfliktene om barnevernets manglende handlingskompetanse gjør at det er stort behov for arbeidskraft med sosialfaglig kompetanse.

LES OGSÅ: 2019: Nord universitet har bestemt hvilke studiesteder som skal legges ned

Forskning på sosialt arbeid

I tillegg mener Nord universitet det er stort behov for forskning på helse- og sosialtjenester. Fagmiljøet på Levanger ønsker også å forske på ledelse innen helse- og sosialsektorene.

Universitetsstyret har tidligere vedtatt å samle virksomheten til Fakultet for samfunnsvitenskap i Nords universitetsby i Trøndelag.

Styret skal diskutere spørsmålet om nye studieplasser i forbindelse med budsjettforslag for 2023. Det er Kunnskapsdepartementet som avgjør når universitetet søker om nye studieplasser eller tildelingen utenfor rammen.

LES OGSÅ: Kritiserer politisk overstyring av Nord universitet

På forsiden nå