Klimasmell etter omlegging i Atb:

Bussene var fossilfrie fram til sommeren - nå går de på diesel: - Fryktelig dumt

Tre av Trondheim kommunes tiltak i klimabudsjettet går i feil retning. Kommunen gir «rødt lys» til bussene i Trondheim - der halve bussparken nå har droppet biodrivstoff og gått tilbake til diesel.

Metrobussen i Trondheim har kjørt på utslippsfri biodiesel. Nå kjører de med fossildiesel på tanken.  Foto: Morten Antonsen

- Alle bybussene var fossilfrie til og med første halvår 2021. Fra og med sommer 2021 har imidlertid operatørene gått over fra HVO (biodiesel) til fossil diesel for de bussene dette gjelder (ca 50 % av bussparken), skriver kommunedirektøren i «Andre klimarapport» som legges fram for bystyret onsdag.