- Når barn må bruke ekstra muskler for å puste, kan de bli så slitne at de må legges inn

Flere småbarnsforeldre oppsøker nå akuttmottaket ved St. Olavs hospital med barn som er alvorlig rammet av RS-viruset og andre luftveisinfeksjoner.

- Det er foreldrenes jobb å være bekymret for barna, og er de bekymret er det viktig at de søker helsehjelp, sier Kurt Østhuus Krogh, overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital.  Foto: Terje Svaan

- I de siste ukene har vi hatt økt pågang. Mange av barna er under ett år, og har pusteproblemer. Det skal ikke så mye til før så små barn strever med å puste, sier Kurt Østhuus Krogh, overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs hospital.