Omstridt boligprosjekt i Trondheim må kutte etasjer. Her kan det komme 194 boliger

Byggeplanene på gartneritomta på Lade ble først avvist og prosjektet har utløst mye misnøye. Nå skal politikerne vurdere et redusert forslag.

Denne illustrasjonen viser hvordan det nye boligkomplekset på Lade kan bli. Illustrasjon: 3D Estate  

Nå kan det komme åtte leilighetsbygg i tre til fire etasjer med parkeringskjeller på tomta som har huset gartneri siden 1936. Prosjektet går under navnet Gartnersletta.