Slik vil de løse hyblifiseringen på Møllenberg

Flere beboere på Møllenberg mener det virker som det nå tas tak i problemene i bydelen på en ny måte.

Svein Rasmussen i Velforeningen var blant dem som kom med forslag til hvordan få slutt på hyblifiseringen.  

Det mener blant annet Merete Myklebust, Ingrid Mosett, Ingun Toft, Anne Lise Bye, Karin Andreassen og Kirsti Antonsen.