Statsbudsjettet 2022:

Slik gikk det med Ocean Space Centre på statsbudsjettet

NTNU og Sintef ba om mer penger til det planlagte havsenteret på Tyholt. Men det nye forslaget til statsbudsjett øker ikke bevilgningene til Ocean Space Centre.

Omstridt og debattert: Slik har arkitektkontoret Snøhetta antydet at det kan bli på Tyholt med det nye Ocean Space Centre. Planene har møtt motstand både blant naboer og fagfolk. Men nå blir det nok penger til mesteparten av disse planene.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken er oppdatert med kommentar fra NHO-direktør Tord Lien. Han håper likevel på omkamp i Stortinget om Ocean Space.