Fikk ja til å bygge flere boligblokker på omstridt tomt i Trondheim

Planforslaget for boligprosjektet på Lade ble enstemmig vedtatt i bygningsrådet.

Denne illustrasjonen viser hvordan det nye boligkomplekset på Lade kan bli. Illustrasjon: 3D Estate  

Byggeplanene på gartneritomta på Lade ble først avvist og prosjektet har utløst mye misnøye. Nå har politikerne i bygningsrådet vurdert og vedtatt et redusert forslag.