Flertall for munnbindpåbud i kollektivtrafikken - dropper påbud på butikker og kjøpesenter

Hele formannskapet samlet seg og vedtok munnbindpåbud i kollektivtrafikken og på drosjer. Trafikklysmodell i skolen blir også innført.

Kommunedirektørens innstilling til koronaregler ble sendt tilbake av politikerne tirsdag. Politikerne mente tiltakene ikke var målrettet nok mot smitten blant barn.