- Dette betyr at slitne ansatte blir bedt om å strekke seg enda lenger

Siden juni har sykepleiere i akuttmottaket ved St. Olavs hospital jobbet over 5000 timer overtid. Nå reagerer de kraftig på ledelsens tiltak som de mener gir enda tøffere arbeidsbelastning.

- Det er frustrerende å se at det arrangeres åpningsfest og at samfunnet går over til normal hverdag, mens vi tramper rundt her i kjelleren med uendrede arbeidsforhold, sier Mats Berg Aslaksen og Vidar Pedersen. De er sykepleiere i akuttmottaket ved St. Olav.  Foto: Mariann Dybdahl

- Dette betyr at slitne ansatte blir bedt om å strekke seg enda lenger. Jeg er veldig bekymret for belastningen på de ansatte, jeg er bekymret for pasientsikkerheten og jeg er bekymret for beredskapen, sier plasstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, Tone Hembre.