Saluttering og champagnesabling på Festningen

Lørdag kveld dukket Nordenfjeldske grenaderforening opp for saluttering og champagnesabling på Festningen.

Grenaderne salutterer på Festningen lørdag kveld.  Foto: Terje Svaan

Lørdag kveld ble det både saluttert med kanoner og sablet champagneflasker på Festningen. Anledningen var et julebord for bilverkstedet My Mechanic, hvor Nordenfjeldske grenaderforening, eller Nordenfieldske Grenader Compagnie som de egentlig heter, var leid inn for å gjøre ekstra stas.