Francesca skal finne løsninger på plastproblemet i havet

NTNU-forskere prøver å forstå miljøproblemene med plasten i havet. De skal finne ut hvor plasten kommer fra og hvilke plasttyper som havner i havet.

Professor Francesca Verones, Industriell økologi forsker på plasten i havet.   Foto: Mariann Dybdahl

NTNU lyser ut 43 nye stillinger for doktorgradstipendiater på bærekraftig samfunnsendring. Noen av de nye stipendiatene skal ta doktorgraden på plastproblemet i havet.