- Bemanningen er så lav at vi ikke har noe å gå på

St. Olavs hospital forbereder seg på at 60 koronapasienter kan være innlagt i sykehuset om noen uker. Nå frykter tillitsvalgte de står foran svært krevende uker.

Helsevesenet har vært tynet økonomisk i mange år. Vi driver så marginalt at vi ikke har mulighet til å håndtere slike topper, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt i Legeforeningen og Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St Olavs hospital.  Foto: Morten Antonsen

- Jeg er veldig bekymret for våre medlemmer. Nå forventer vi at sykehusledelsen og politikerne gjør det de kan for å ta ned trykket på sykepleierne, sier Gro Lillebø, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital.