Ved denne skolen i Trondheim har de ikke hatt smitte på to måneder

De rekordhøye smittetallene i Trondheim den siste tiden har ført til at de fleste skolene også har blitt berørt av smitten. Én skole har sluppet unna oppblomstringen.

Frode Bjørgmo Strømsvik, rektorved Klæbu ungdomsskole.  Foto: privat

– De fleste skolene i Trondheim har hatt elever med smitte de siste ukene. Men det betyr ikke at alle elevene ble smittet på skolen. Det er mange enkelttilfeller der én person ved en skole er smittet, og vedkommende kan ha blitt smittet på fritidsaktiviteter, hjemme eller andre steder, opplyser konstituert kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, Jannicke Akse.