- Vi kan ikke være den generasjonen som utrydder norsk villaks

Norske oppdrettsmerder må lukkes snarest, sier MDG-politiker Tommy Reinås. Villaksen er nå så truet at den har havnet på rødlista over truede arter.

Laksefiske: Den norske villaksen er natur, kultur og en viktig næringsvei i mange dalfører. Nå kan det snart være over dersom utviklingen fortsetter.   Foto: Jens Søraa

Onsdag la Artsdatabanken fram rødlista over truede arter. Nykommer på lista er villaksen med statusen nær truet.