Magnus (8) får ikke taxi til skolen: – Det vanskeliggjør alt

Drosjetilbudet har hanglet hele høsten. Mandag kan Magnus (8) og drøyt hundre andre skolebarn stå uten drosjeskyss til skolen, etter at drosjeeiere vil slutte å kjøre maxitaxier.

Taxikaoset i Trøndelag fortsetter. Nå kan også funksjonshemmede barn, som rullestolavhengige Magnus Aasegg, miste skoleskyssen. Det reagerer pappa Espen Aasegg kraftig på.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Trøndertaxis drosjer har hatt store problemer med å kjøre skolebarn til og fra skolen denne høsten – og har beskyldt det offentlige anbudet for å legge opp til sosial dumping, gjennom lave priser.