Endrer feriestenging for barnehager i Trondheim

Nå skal barnehagene selv bestemme den tredje ferieuka på sommeren.

Barnehagebarn i Trondheim bør ha tre ukers sammenghengende ferie på sommeren. Men nå blir det mer fleksibelt.  Foto: GORM KALLESTAD

I 2019 ble det vedtatt å øke sommerstengingen i barnehagene fra to til tre uker, og at disse skulle være uke 28, 29 og 30. Utvidelsen betød innsparing på rundt 20 millioner kroner til 2023. Vedtaket har skapt reaksjoner, og nå vil kommunedirektøren at politikerne endrer vedtektene rundt ferie til følgende: