Nå må politiet gjenoppta Silje-saken: - Jeg mener vi skal prøve

For 27 år siden konkluderte politiet med at tre jevngamle gutter var skyld i at fem år gamle Silje i Trondheim døde. Nå har statsadvokat Bjørn Soknes bestemt at etterforskningen skal gjenopptas.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes har gitt politimesteren i Trøndelag beskjed om å starte ny etterforskning i Silje-saken.  Foto: Morten Antonsen

Dette skjer etter at NRK Brennpunkt har avslørt betydelige feil og mangler i arbeidet politiet gjorde i 1994. Det gjelder blant annet avhørsmetoder, sporinnhenting, ukritisk etterforskning og det rettsmedisinske arbeidet.