Her har beboeren gjort flere feil. Nå advarer brannvesenet

- Heldigvis var personen hjemme. Hvis ikke hadde det blitt en boligbrann, sier utrykningsleder Per Anders Bergum i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Brannvesenet rykket denne uka ut til en bolig i Trondheim på grunn av feil håndtering av aske.  Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Akutt fyringssesong har gitt oss flere utrykninger av denne sorten den siste tiden, skriver Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) på Facebook og viser til bilder av et svidd gulv.