Reddet ikke julebordet fra å bli en verdenskjent smittefest. Kan vi fortsatt stole på hurtigtestene?

Alle testet seg. Smittereglene ble fulgt. Men hurtigtestene klarte ikke å redde julebordet på Aker brygge fra å bli en verdenskjent smittefest.

Det er lett å gjøre feil når en bruker hurtigtester på seg selv. Og ikke alle tester er like gode, advarer eksperter.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Hurtigtester og massetesting er en av bærebjelkene i Norges strategi i pandemien.