Ber om fritak fra sykkelkrav for å kunne åpne ny E6 i Trondheim

Statens vegvesen regner med å ha deler av nye E6 på Sluppen ferdig allerede i midten av januar. En søknad til kommunen avgjør om du får bruke nyveien med en gang.

BYGGER E6: Arbeidene med å utvide nordgående E6 fra ett til to kjørefelt på Sluppen var i full gang 22. november da dette bildet ble tatt.  Foto: Morten Antonsen

Arbeidene med å fjerne Trøndelags mest trafikkerte E6-flaskehals på Sluppen er i full gang. Nå utvides rampene til og fra Omkjøringsvegen fra ett til to kjørefelt i hver retning.