Sametingspresidenten hamrer løs på regjeringen:

- Hvor lang tid tar det å lese og ta inn over seg en enstemmig dom

Sametingspresident Silje Karine Muotka tar nå et kraftig oppgjør med regjeringen Støre. Hun mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ennå ikke har sagt at de anerkjenner dommen, bedt samene om unnskyldning og varslet at anleggene på Fosen skal rives.

- Denne saken er større enn Fosen. Ubalansen i rettsstaten Norge må rettes opp. Statsråden kan bli den ene som gjør noe riktig etter at så mange har gjort feil, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.