Rekordstort fravær - barnehager tvunget til å stenge dørene

På det verste har barnehager i Trondheim måttet sende hjem unger og stenge hele avdelinger, etter et sykefravær uten sidestykke den siste tida. - Vi har aldri vært i nærheten av dette, sier barnehagesjef Ella Ingdal.

Enhetsleder Therese Rystad måtte redusere åpningstiden i en av barnehagene i Brundalen barnehager tre dager sist uke. Det kan skje igjen.  

Sykefraværet beskrives som ekstraordinært høyt. Det gir store problemer i barnehagene i trønderhovedstaden i førjulstida, og skyldes en kombinasjon av covid-19, andre viruslidelser i sesong, og vikarmangel.