Fant ikke systemsvikt etter barnedødsfallet i Trøndelag

Statsforvalteren skriver på sine hjemmesider at det ikke ble funnet systemsvikt etter at de har gjort tilsyn.

Barnet døde på St. Olavs hospital i desember i fjor.   Foto: Kim Nygaard

I en melding skriver Statsforvalteren i Trøndelag at det er ført tilsyn med barnevernet i tre kommuner i Trøndelag, samt Bufetat etter at et fem måneder gammelt spedbarn døde i desember i fjor.