Professor Gunnar Bovim om helsepersonellkommisjonen:

- Kjepphestene må settes på stallen

Ingen land har så mange leger og sykepleiere i helsevesenet per innbygger enn Norge. Likevel står tusenvis av stillinger åpne, advarsler om ubalanse og underdekning hagler. Nå skal en ny kommisjon se på bemanningskrisen i helsevesenet.

Gunnar Bovim skal lede den nye Helsepersonellkommisjonen.  Foto: Håvard Jensen

16 eksperter og representanter fra helse- og omsorgstjenesten, utdanningssektoren, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner, forskning og samfunnsliv ble fredag utnevnt i statsråd til den nye Helsepersonellkommisjonen.