Olje- og energidepartementet svarer sametingspresidenten:

- Jeg skjønner ikke hvorfor sametingspresidenten går så hardt ut

Sametingspresident Silje Karine Muotka er unødvendig konfliktorientert, sier statssekretæren i Olje og energidepartementet. Muotka mener statsråden villeder etter vindkraftdommen.

Her er olje og energiminister Marte Mjøs Persen sammen med Leif Arne Jåma i sørgruppa av Fosen reinbeitedistrikt på omvisning i vindkraftanlegget på Storheia på Fosen.   Foto: Kim Nygård

I et innlegg i Midtnorsk debatt skriver sametingspresidenten at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i etterkant av vindkraftdommen i Høyesterett kommer med flere villedende påstander. I dommen fra oktober i år kjenner Høyesterett konsesjonen til vindkraftanleggene på Storheia og i Roan på Fosen ugyldige. Reindriften er ikke godt nok tatt hensyn til i konsesjonsbehandlingen.