Idretten må vente – karbonfangst kan ødelegge for storhall og idrettspark

Statkraft har ikke bestemt seg for hvor de vil ha karbonfangstanlegget. Det kan gi store konsekvenser for Tiller idrettspark.

Tillertomta ligger foreløpig urørt. Den er avsatt til idrettsanlegg. Men Statkraft Varme (fjernvarmeanlegget i midten av bildet) trenger plass til karbonfangstlagring. Det kan skape trøbbel for idretten.   Foto: Morten Antonsen

– Det er en frykt i idretten for at Statkraft kan ødelegge for fremdriften. Karbonfangst er storpolitikk og utredning om anlegget har allerede forsinket prosessen en hel del. Derfor er det viktig at Statkraft Varme nå avklarer dette raskt som de har lovet, og ikke blir en bremsekloss for idrettsaktiviteter til byens barn og unge, sier anleggsansvarlig i hockeykretsen, Frode Storesund.