Måtte bryte loven eller overskride budsjettet:

- Jeg ville ikke stå ansvarlig for å ofre støtten til noen av de sårbare barna

Han sa opp rektorjobben. - Jeg opplevde at skoleledelsen over meg ikke fungerte.

I siste rektormøte før sommerferien for drøyt to år siden reiste Arne Gravanes seg opp og fortalte hvorfor han sa opp rektorjobben.