Arbeidstilsynet snur om prestisjeprosjekt i Trondheim

Arbeidstilsynet trekker overtredelsesgebyret på 900 000 kroner til Statsbygg, i forbindelse med byggingen av NTNU og Studentsamskipnadens nye bygg i Elgeseter gate.

Byggeprosjektet i Elgeseter gate er rundt et halvår forsinket, ifølge Statsbygg. Det er tatt ut 45 000 tonn med forurenset masse fra byggegropa.  Foto: Rune Petter Ness

Sist vinter måtte arbeidet stoppes fordi forurensingen i grunnen var så omfattende at flere arbeidere ble dårlige på jobb, og i juli i fjor ble byggherren Statsbygg ilagt overtredelsesgebyr for manglende risikovurdering, kartlegging og planer.