Mistrivsel og dårligere prestasjoner på rødt nivå

-  Det å være på rødt nivå, går utover tryggheten, sier elevene. Ingen av ungdommene er usikre på dét.

Elever ved Thora Storm videregående skole: Ann Magritt Jacobsen Aunegjerde (18), Eirik Engum (18), Petter Andreas Lona (18), Linda Elfareh (17), Emilie Hegvold (18) og Nikolas Skjøstad (18).  Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Halvparten av elevene ved Thora Storm videregående skole i Trondheim, er i skolebygget.