Reindriftssamene mener dommen i Høyesterett gir grunnlag for å rive. Nå svarer Høyesterett

Reindriftssamene og vindkraftmotstandere mener Høyesterettsdommen gir grunnlag for at de omstridte vindmøllene på Fosen må rives. - Men dette har ikke Høyesterett hatt som tema, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

SJELDEN KLARGJØING: Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie går aldri i innholdet i dommer avgitt i Høyesterett. Nå forteller hun hva - og hvorfor - dommen ikke sier noe om.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Reindriftssamene hadde ikke anlagt sak med påstand om at vindmøllene skulle tas ned, og da falt dette utenfor sakens rammer, sier sjefen for dommerne i Høyesterett, justitiarius Toril Marie Øie til Adresseavisen.