Sameministeren vil ikke møte Fosen-samene

Reindriftssamene ville møte regjeringens sameminister for å snakke om fremtiden på Fosen. Men kommunalminister Bjørn Arild Gram sa nei. Det gjorde også statsråden med ansvar for reindriften i Norge.

SAMEMINISTER: Bjørn Arild Gram (Sp) har det overordnede ansvaret for samene i regjeringen Støre, men overlater til olje- og energiministere å rydde i konfliktene med vindkraften på Fosen.  Foto: Heiko Junge

– Ap og Sp skrev i Hurdalsplattformen at Norge skal være et foregangsland på urfolks rettigheter, sier advokat for reindriftssamene nord på Fosen, Jon-Andreas Lange.