Ber regjeringen øke antallet legestudenter kraftig

Grimstad-utvalgets leder synes det er rart at det ikke har kommet flere fastleger etter samhandlingsreformen. Nå ber hun den nye regjeringa skynde på flere hundre nye studieplasser på medisinstudiet i Norge.

NTNU-professor Hilde Grimstad ledet Grimstad-utvalget, som i 2019 leverte sin rapport til Solberg-regjeringen. Der anbefales det å øke antallet studieplasser innen medisin i Norge med 440 plasser så snart som mulig.