Historiske bilder fra Trøndelag:

Slett ikke første gang vi har ekstremvær i Trøndelag

«Gyda» er bare den siste i en lang, lang rekke stormer som har truffet oss. Se bare her.