På en skole i Trondheim er snart en tredel smittet - noen har korona for andre gang

Noen opplever å få korona på nytt. I skolen er ikke planene for re-smitte optimale.

Snart er en tredjedel av elevene ved Singsaker skole koronasmittet og ved enkelte andre skoler er ansatte hardt rammet.   Foto: Rune Petter Ness

På Singsaker skole er det 90 smittetilfeller etter nyttår. 20 av dem er påvist siste døgn. Smitten er på alle trinn. Skolen har 330 elever. Ni av de 60 ansatte er rapportert smittet mandag kveld.