Flere steder i Trøndelag mangler fortsatt mobildekning etter strømbrudd

Både Telenor og Telia har flere basestasjoner som er ute av drift.

- Det er noen få basestasjoner i Trøndelag vi fortsatt sliter med. Det er stort sett fortsatt manglende kraft eller feil på samband som er årsaken til at basestasjonene er nede, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.