Har mast i flere måneder: - Vi må vite hva som er situasjonen på sykehuset

Kommunen og sykehuset er uenig om informasjonsflyten har vært god nok. - Satt på spissen har vi ikke hatt godt nok dokumenterte tall lokalt til å ta beslutninger om smitteverntiltak, sier formannskapsmedlem Ola Lund Renolen.

- Vi må vite hva som er situasjonen på sykehuset. Nedstenging har blant annet store konsekvenser for den psykiske helsen og økonomien til bedrifter, sier Ola Lund Renolen (MDG).   Foto: Morten Antonsen

- Sykehuset må fortelle oss hvor smertegrensene går for antall innlagte på intensiven. Uten dette kan vi ikke fatte vedtaket med nok legitimitet. Dette har jeg sagt i nesten hvert eneste formannskapsmøte de siste tre månedene, sier Ola Lund Renolen (MDG).