- Cathrine hadde vært i live om St. Olav hadde gjort jobben sin

Både faren til drapsofferet Cathrine Sand (39) og drapsmannens (48) søster synes det er tungt å lese tilsynsrapporten hvor St. Olav får sterk kritikk.

Gunnar Sand er faren til Cathrine Sand (39) som ble drept i en leilighet på Lademoen. Fredag fikk han tilsynsrapporten med skarp kritikk av St. Olavs hospital.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Fredag offentliggjorde Statens helsetilsyn sin tilsynsrapport etter knivdrapet på Lademoen i Trondheim 27. oktober 2019. Drapet ble begått av en psykotisk mann (48) som tidligere var dømt til tvungent psykisk helsevern. Han fikk en ny dom på tvungen behandling etter drapet.