Garanterer for liv og helse:

- Du trenger ikke å være redd for mor på heimen. Henne skal vi passe på

Smitten sprer seg fort i Trondheim og sykefraværet er skyhøyt i enkelte enheter. - Vi er veldig presset, men vi kan omdirigere ansatte og sikre de viktigste tjenestene for dem vi passer på døgnet rundt, sier kommunedirektøren.

- Vi er veldig presset nå, spesielt i sektorene barnehage, helse og velferd samt BOA, sier Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Kommunedirektør Morten Wolden står midt i den største smittebølgen hittil i pandemien.