Wolden i notat til politikerne: «Det vil bli endringer i karantenebestemmelsene»

Kommunedirektørens orientering til formannskapet viste at kommunen forventet endring i karantenereglene mandag. Ny statistikk viser at smittetallene har fordoblet seg hver uke etter nyttår.

Kommunedirektør Morten Wolden forespeiler endringer i karantenereglene fra nasjonalt hold - som vil få mye å si for kommunen.   Foto: Morten Antonsen

«Det vil bli endringer i karantenebestemmelsene slik at husstandsmedlemmer kan teste seg i stedet for å sitte i karantene. Det er ikke gitt en dato for når dette trer i kraft».