Positive til seksetasjers nybygg i bryggerekka

Politikerne i bygningsrådet har gitt grønt lys for et nybygg like ved Royal Garden i Trondheim.

På den åpne plassen mellom Royal Garden og Bakke bru planlegges det nå å bygge en kontordel som et tilbygg til hotellet.  Foto: Vegard Eggen

Tomta mellom Royal Garden og Bakke bru kan romme mange nye arbeidsplasser, men hvor stort det skal være er ikke utbyggeren og kommunen enige om.