Sender reverseringen av domstolsreformen på høring:

- Kommunene vet best hvordan domstolene fungerer i lokalmiljøet

Regjeringen sender nå reverseringen av domstolsreformen på høring, men slår fast at vertskommunene for de berørte rettsstedene langt på vei skal få bestemme.

REVERSERING: Regjeringen sender i dag reverseringen av domstolsreformen ut på høring. Senterpartiets Marit Arnstad mener vertskommunene vet bedre enn Domstoladministrasjonen i Trondheim om hvordan domstolene fungerer i lokalmiljøene.  Foto: Ali Zare

- Nå gjelder det for kommunene å kjenne sin besøkelsestid. De er de som vet best hvordan domstolene fungerer i lokalmiljøene, sier Senterpartiets Marit Arnstad til Adresseavisen.